Email:
Šifra:
Resetuj šifru?
Registruj se

Uslovi korišćenja

Upitnik.net nije odgovoran za sadržaj korisničkih anketa kao ni za sadržaj odgovora ispitanika. Ukoliko korisnik napravi anketu koja ima uvredljiv ili neprikladana sadržaj Upitnik.net može bez upozorenja da suspenduje korisnički nalog.


Besplatan nalog

Besplatan nalog se može koristiti samo za studentske i učeničke projekte i radove.
U slučaju zloupotrebe besplatnog naloga Upitnik.net može da suspenduje nalog bez prethodnog upozorenja.
Ukoliko se ne radi o studentskom ili učeničkom projektu, a smatrate da nije reč ni o profesionalnoj odnosno poslovnoj upotrebi kontaktirajte nas.